caracteristicile personale

Caracteristicile personale sunt acele trăsături interioare și adânci ale oamenilor care ne fac pe fiecare dintre noi un individ, diferit de restul speciei noastre. În această sferă, tot ceea ce este profund, stabil și care influențează alte trăsături ale unei persoane este atribuit. Acestea includ temperament, motive de comportament, caracter psihologic, aspirații și identitate personală.

Caracteristicile personale ale unei persoane permit să influențeze particularitățile psihologice: cu aspirație și voință pentru om nu va fi dificil să se dezvolte abilitățile de care are nevoie.

Există numeroase chestionare care vă permit să formați o idee obiectivă despre tine sau, cu alte cuvinte, să conduci o psihodiagnostică a caracteristicilor personale.

Diagnosticarea personalității

Diferitele tehnici pentru caracteristicile personale fac posibilă o analiză completă și cuprinzătoare a personalității:

  1. Trăsăturile de personalitate emoțională pot fi evaluate, de exemplu, în funcție de Scala de valori emoționale BI. Dodonova.
  2. Caracteristicile personalității individuale pot fi determinate prin trecerile prin teste psihologice sau se referă la surse precum, de exemplu, Sobchik L.N. "Psihologia individualității: teoria și practica psihodiagnosticului".
  3. Diagnosticarea unui număr de parametri personali importanți se poate face cu ajutorul tehnicii lui Eysenck, care a elaborat un chestionar special.
  4. Faptele interesante pot fi învățate folosind Scala de anxietate reactivă și personală Spielberger, al cărei nume vorbește de la sine.
  5. Alocarea accentuării caracterului este posibilă prin utilizarea setului de caractere al chestionarului lui Leonhard.

Caracteristicile personale sunt susceptibile de a fi analizate și, cunoscând punctele lor forte și punctele slabe, este mai ușor să faci alegerea corectă și să luați diferite decizii.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

30 + = 31